Działania

Przesiewowe badanie wzroku dzieci zagrożonych społecznym wykluczeniem. (marzec, 2019)

Lions Club Warszawa Centrum zorganizował kolejne przesiewowe badanie wzroku. Tym razem dzieci starszych i młodzieży z warszawskiej dzielnicy Praga Północ – podopiecznych Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” . Badanie zostało przeprowadzone u ponad pięćdziesięciorga z nich. Wady wzroku wykryto u ośmiu. Wszyscy otrzymali zalecenie udania się na leczenie do okulistów.
Organizatorem przedsięwzięcia był członek LC Warszawa Centrum Jacek Mackiewicz, a operatorkami urządzenia badawczego Anna Uścińska z L C Warszawa Arka oraz  Anna Ambroziewicz    z LC Warszawa Nike.
Stowarzyszenie „KARAN” prowadzi ośrodki leczenia uzależnień,wspiera dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym oraz demoralizacją, udziela pomocy terapeutycznej, psychologicznej, socjalnej, moralnej i duchowej rodzinom, promuje zdrowy styl życia.
LC Warszawa wspiera „KARAN” od kilkunastu lat.

Przesiewowe badanie wzroku w przedszkolu na Ursynowie. (luty 2019)

LC Warszawa-Centrum przyłączył się do ogólnopolskiej akcji polskiego Okręgu LCI „Wzrok naszych dzieci”. Przesiewowe badanie wzroku zostało przeprowadzone w przedszkolu przy ul. Lokajskiego na warszawskim Ursynowie. Badaniu zostało poddane blisko 100 osób, przede wszystkim dzieci, ale także pracownicy przedszkola i kilkoro rodziców. Badani otrzymali wydruki wyników badań. Kilkoro dzieci zostało skierowanych na dalsze konsultacje do lekarzy okulistów.
Badanie zorganizował Mieczysław Szczepański. Zdjęcia oczu pacjentów wykonała Anna Uścińska z LC Arka.

Pomoc dla ofiar powodzi w Casteldaccia na Sycylii, (luty,2019)

W listopadzie 2018 roku, powódź, jaka nawiedziła miasto Casteldacia koło Palermo szczególnie dramatycznie naznaczyła rodzinę Rughoo – z wielopokoleniowej licznej rodziny ocalał tylko ojciec z córką. Ponieważ pięciu członków LC Warszawa-Centrum to Włosi, klub postanowił wesprzeć finansowo ofiary tej szczególnej tragedii i przeznaczył na ten cel środki uzyskane w czasie grudniowego spotkania wigilijnego członków i przyjaciół LC Warszawa Centrum, które następnie – na prośbę prezydenta klubu Domenico di Bisceglie- zostały znacznie zasilone przez kilka innych polskich klubów i Lionów. W lutym br. czek  został przekazany panu Luca Rughoo w Palermo przy okazji wizyty oficjalnej delegacji polskiego okręgu LCI na konwencję Okręgu 108YB Włochy-Sycylia, w której skład wchodzili również Domenico di Bisceglie – obecnie także pełnomocnik gubernatora polskiego okręgu LCI ds. kontaktów z okręgiem sycylijskim oraz wiceprezydent LC Warszawa-Centrum Francesco Montefusco.
Inicjatorem akcji pomocy ofiarom powodzi we Włoszech był  Mieczysław Szczepański.

Prezydent LC Warszawa-Centrum pełnomocnikiem gubernatora Polskiego Okręgu LCI ds.kontaktów z Lionami sycylijskimi. /grudzień 2018/

W grudniu 2018 gubernator polskiego okręgu LCI Ewa Hełka powierzyła obowiązki pełnomocnika ds. kontaktów z Okręgiem 108YB Włochy-Sycylia Domenico di Bisceglie. LC Warszawa Centrum pierwsze kontakty z klubami na Sycylii nawiązał jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Stanowisko oficjalnego pełnomocnika polskiego okręgu LCI ds.współpracy z okręgiem sycyliskim członek naszego klubu sprawuje po raz pierwszy.

Defibrylatory dla Dworca Centralnego PKP w Warszawie (kwiecień 2018)

Warszawski Dworzec Centralny otrzymał od warszawskich klubów Lions dwa defibrylatory. Jeden ufundowany przez LC Warszawa Centrum, drugi zakupiony ze składek wszystkich warszawskich klubów – w tym także naszego. Defibrylatory zostały umieszczone na galeriach Środkowej i Wschodniej dworca – tuż przy zejściach na najczęściej użytkowane perony Drugi i Trzeci. Mamy nadzieję, że będą potrzebne pasażerom jak najrzadziej.

Świąteczna zbiórka zabawek (grudzień 2017)
Z myślą o mieszkańcach domu dziecka „Julin” w Kaliskach koło Łochowa, pacjentach Centrum Zdrowia Dziecka oraz młodych podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Łaskach członkowie LC Warszawa Centrum ogłosili w firmach, w których pracują przedświąteczną zbiórkę zabawek. Odzew koleżanek i kolegów z pracy był oszałamiający. Wspólnie zgromadzono trzy wielkie palety zabawek. Do „Julina” zawieźli je razem Paul van Arkel i Ewa Hełka z LC Warszawa Arka (klub ten na co dzień wspiera „Julin”). Do Centrum Zdrowia Dziecka zabawki przekazał Domenico di Bisceglie. Prezenty do Lasek zawiózł Guido Parodi.

Listy do Świętego Mikołaja. (grudzień 2017)
Podobnie , jak przed rokiem, tak i przed tymi świętami LC Warszawa Centrum ufundował prezenty dla dzieci z domu dziecka. Otrzymały je dzieci z Domu Dziecka przy ul. Borkowskiej 29 w Krakowie. Prezenty przekazał Andrzej Hulewicz.

„100 albumów dla seniorów” (grudzień 2017)
W zbliżające się stulecie LCI warszawskie kluby Lions, w tym LC Warszawa Centrum, zorganizowały zbiórkę 100 albumów dla seniorów – osób, którym wzrok nie zawsze już pozwala czytać, ale które mogą przenieść się w wyobraźni w ciekawe miejsca oglądając piękne fotografie w albumach. Albumy przekazano podopiecznym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Warszawie. Druga z lewej Anna Uścińska – przewodnicząca regionu warszawskiego LCI. Pierwszy z prawej Jacek Mackiewicz z LC Warszawa Centrum.

Zbiórka Wielkanocna dla podopiecznych Towarzystwa „Nasz Dom”  (kwiecień 2017)
Korzystając z klubowego spotkania Wielkanocnego członkowie klubu zakupili wielkanocne ozdoby – baranki, ozdobne jajka, itp. – wykonane przez dzieci znajdujące się pod opieką Towarzystwa „Nasz Dom”. Zgromadzone w ten sposób środki zostały przekazane na cele statutowe Towarzystwa.

Podziękowania dla członków klubu (grudzień 2016)

Członkowie LC Warszawa Centrum otrzymali podziękowanie za świąteczne prezenty od podopiecznych Domu Małych Dzieci w Chełmie. Do podziękowań dołączone zostały życzenia „wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń”.

 

Świąteczne prezenty (grudzień 2016)

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia Lions Club Warszawa Centrum przygotował prezenty dla podopiecznych rodzinny zastępczej w województwie lubelskim. Dach i serdeczną opiekę w tej rodzinie znajdują małe dzieci od roku do sześciu lat. Stąd obok  prezentów pod choinkę w paczkach znalazły się także przedmioty codziennego użytku, w tym pieluchy.

Wsparcie poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech (  wrzesień2016)

We wrześniu klub wsparł działania Lions Clubs International Fundation na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Umbrii, Lacium i Marche.  Podziękowanie w imieniu fundacji przekazali na ręce klubu Katarzyna Gebert – koordynator LCIF w Okręgu 121 Polska oraz Radosław Bielicki – gubernator okręgu.

 

Stypendium dla młodego akordeonisty, (wrzesień 2016)

We wrześniu klub przyznał stypendium dla siedemnastoletniego utalentowanego muzyka Adama Dudka, ucznia Państwowego Liceum Muzycznego w Warszawie w klasie akordeonu. O jego talencie i przyszłych możliwościach członkowie klubu przekonali się niedawno osobiście. Adam Dudek wzbogacił  uroczystość przyjęcia do klubu nowych członków.

Dofinansowanie hospicjum w Szczecinku (kwiecień 2016)

Odpowiadając na apel LC Szczecinek klub Warszawa Centrum przyłączył się do ogólnokrajowej akcji dofinansowania tamtejszego hospicjum podjętej przez polskie kluby Lions.

 

 

Odzież i prezenty świąteczne dla podopiecznych stowarzyszenia KARAN (grudzień 2015)

W związku ze zbliżającą się zimą członkowie klubu przekazali ciepłą odzież podopiecznym stowarzyszenia KARAN, a z okazji świąt Bożego Narodzenia przekazali im także prezenty zgromadzone w trakcie zorganizowanego przez LC Warszawa Centrum spotkania wigilijnego warszawskich klubów Lions. (Więcej o spotkaniu wigilijnym czytaj w  Z życia klubu)

Prezenty gwiazdkowe dla stypendystek klubu (grudzień 2015)

Z okazji świąt Bożego Narodzenia przedstawiciele klubu odwiedzili z prezentami niepełnosprawne intelektualnie dziewczynki z rodziny zastępczej, którym LC Warszawa Centrum sfinansował korepetycje w 2012/2013 roku szkolnym. Dziewczynki zagrożone były przeniesienie do szkoły specjalnej, co odbiłoby się negatywnie na ich rozwoju.
Dzięki korepetycjom udało się zatrzymać ten czarny scenariusz.

Zbiórka wyposażenia dla pacjentów ośrodka „KARAN” (marzec 2015)

W nawiązaniu do lutowych ustaleń w z zarządem stowarzyszenia „KARAN” członkowie klubu zorganizowali zbiórkę ubrań, książek, gier i innych przedmiotów dla pacjentów ośrodka na warszawskiej Pradze Północ.

 

Kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” (luty 2015)

W lutym  2015 członkowie LC Warszawa Centrum spotkali się z dyrekcją i podopiecznymi „Karan” na warszawskiej Pradze Północ aby  omówić nowe formy współpracy. Lioni Marzena Dobrowolska i Jacek Mackiewicz prezentują prace najmłodszych podopiecznych „Karan” .

Podziękowanie od  Stowarzyszenia Tęcza (10.2014)

W październiku otrzymaliśmy miłe podziękowanie za współudział w wyposażeniu podopiecznych „Stowarzyszenia  Tęcza” – dzieci niewidomych i słabowidzących – w powiększalniki, tablety, lupy i materiały edukacyjne.  Organizatorem akcji był LC Warszawa Sawa.

 

Rozpoczęcie współpracy z  Towarzystwem  ” Nasz Dom”  (03.2914)

Przyjęcie patronatu nad młodym tancerzem, podopiecznym Towarzystwa „Nasz Dom”

 We Run We Serve  (06.2013)

Dofinansowanie charytatywnego biegu na europejską konwencję Lions w Hamburgu. Pieniądze zgromadzone przy okazji biegu zostały w części przekazane powodzianom oraz Dziecięcej Klinice Okulistycznej w Szczecinie. Więcej o projekcie przeczytasz na stronie: http://www.lions-charity-run.com/pl

 

Dofinansowanie placu zabaw (02.2013)

 dla dzieci przy Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni – Obłużu.  Więcej o projekcie czytaj na stronie:  http://lions.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4058&Itemid=427

 

Organizacja wyjazdu młodzieży na międzynarodowe obozy LCI

Tym razem klub skierował na obozy młodzieżowe LCI sześć osób. (01.2013)

Organizacja pomocy poszkodowanym w pożarze domu w podwarszawskim Otwocku (09.2012)

Rozpoczęcie  współpracy z mazowieckim oddziałem  Stowarzyszenia  Zastępczego Rodzicielstwa  (06.2012)

Nowy program pomocowy klubu -pokrywanie kosztów zajęć wyrównawczych niepełnosprawnym dzieciom  znajdującym się pod opieką rodzin zastępczych.  Więcej na temat Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa na stronie: http://rodzinyzastepcze.ovh.org/

Zbiórka odzieży dla bezdomnychpodopiecznych parafii Barnabitów

 Odzież przekazana została bezdomnym korzystającym ze stołówki w stworzonym przez    oo. Barnabitów“ Domu chleba” przy parafii św. Antoniego Marii Zacarii w Warszawie     (ul. Sobieskiego 15 ). “Dom chleba” istnieje od 2002 roku. Codziennie wydawanych jest tam potrzebującym około 150 obiadów, suchy prowiant, środki czystości i właśnie odzież.  Inicjatorem współdzialania z parafią był Albert Grudziński. (04.2012)

Więcej o tym niecodziennym przedsięwzięciu oo. Barnabitów możnai należyprzeczytać pod adresem: http://parafiabarnabici.pl/o-parafii/zycie-parafii/dom-chleba

Organizacja wyjazdu młodzieży na międzynarodowe obozy LCI

Lions Club Warszawa Centrum uczestniczy od pocżątku swego istnienia w realizacji międzynarodowego programu Youth Camps & Exchange, który realizuje jeden z podstawowych celów Lions Clubs International – rozwijanie i umacnianie ducha porozumienia między ludźmi na całym świecie. Młodzi ludzie w wieku od 16 do 20 lat uczestniczą w obozach młodzieżowych oraz przebywają u wybranych rodzin Lionów.
Tym razem klub wydelegował cztery osoby w wieku od 16 do 19 lat na obozy w Meksyku, Izraelu, Chorwacji i Włoszech. (01.2012)

Dotacja dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gołotczyźnie

Dotacja została przekazana placówce opiekuńczej w Gołotczyźnie
pod Ciechanowem z okazji Mikołajek. (12.2011)

Dofinansowanie stypendium muzycznego

Dofinansowanie jednego ze stypendiów muzycznych przyznawanych młodym artystom przez zaprzyjaźniony klub LC Warszawa „Nike”. (10.2011)

Dofinansowanie budowy domu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom “Bratek” w Barlinku – wspólny projekt polskich Lionów

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” jest organizacją pomagającą w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży z szeroko pojętą niepełnosprawnością, w szczególności  z upośledzeniem umysłowym. (09.2011)

Na zdjęciu stan budowy w grudniu 2011 roku.
http://www.bratek-barlinek.pl/home/

Wspólny koncert charytatywny warszawskich klubów Lions 

Zorganizowany przez warszawskie kluby pod przewodnictwem LC Warszawa Sawa koncert charytatywny zrealizowany został z myślą o dzieciach z problemami wzroku. Beneficjentem było Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”. Koncert odbył się w sali Uniwersytetu Muzycznego. Wystąpił zespół „Affabre Concinui”. (09.2011)

Rejs “Zawiszą Czarnym” z dziećmi z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gołotczyźnie 

Z okazji Dnia Dziecka Lions Club Warszawa Centrum zabrał w maju 2011 roku blisko trzydzieścioro dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gołotczyźnie pod Ciechanowem w dwudniowy rejs szkoleniowy “Zawiszą Czarnym” po Zatoce Gdańskiej. Statek wypłynął z Gdyni do Gdańska i na Hel, gdzie zacumował przy nabrzeżu na noc, i następnego dnia powrócił do Gdyni. Nie był to turystyczny rejs “szczurów lądowych”. Dzieci, nawet te najmłodsze, stanowiły rzeczywistą załogę trzymasztowego szkunera i pełniły – stosownie do wieku i możliwości fizycznych – wszystkie obowiązki marynarzy. Od obsługi żagli i steru do szorowania pokładu, przygotowywania jedzenia, zmywania po posiłkach i sprzątania kubryku.  (05.2011)

Czytaj więcej: http://lions.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3357&Itemid=438

Seminarium szkoleniowe dla Lionów

Co kilka lat władze polskiego okręgu LCI przeprowadzają szkolenia dla nowych funkcyjnych w klubach. W październiku 2009 roku szkolenie takie odbyło się w Warszawie w sali konferencyjnej Polskiej Agencji Prasowej. Tematami seminarium były:
1. Historia i organizacja LCI
2. Podstawy prawne działania klubów Lions w Polsce (w tym prawo polskie i LCI, finanse stowarzyszeń)
3. Życie klubowe – procedury, ceremoniały i public relations
4. Leadership – przywództwo w klubie
Na zakończenie seminarium w 2-osobowych grupach uczestnicy rozwiązywali zadania  dotyczące rozstrzygania konkretnych problemów  z życia klubów.
Obecny był gubernator Daniel Wcisło, wykładali: Katarzyna Gebert, Mrusia Sterczewska, Jacek Dehnel i Elżbieta Dziwulska.
W szkoleniu wzięło udział około trzydziestu Lionów z Warszawy, Białegostoku, Radomia.
Gospodarzami spotkania byli Piotr Zych i Mieczysław Szczepański – przewodniczący I i II strefy warszawskiej polskiego okręgu LCI. Organizację wzięła w swoje ręce Marzena Dobrowolska. (11.2009)  Na zdjęciu górnym: drugi od lewej Piotr Zych oraz od prawej – Mieczysław Szczepański, Marzena Dobrowolska, Jacek Mackiewicz – członkowie LC Warszawa Centrum

Działania na rzecz polskiego okręgu LCI

W kadencji 2009/2010  gubernator polskiego okręgu LCI Daniel Wcisło powierzył obowiązki przewodniczących  stref warszawskich LCI członkom LC Warszawa Centrum  Mieczysławowi Szczepańskiemu  i Piotrowi Zychowi

Na zdjęciu gubernator Daniel Wcisło wręcza w Poznaniu nominację na przewodniczącego strefy warszawskiej Mieczysławowi Szczepańskiemu (08.2009)

Mikołajki w “Dorożkarni” 

Całodzienna impreza dla dzieci z Gołtczyzny w Ośrodku Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Dorożkarnia” w Warszawie.
W programie: koncert afrykańskiego zespołu „Compagnie Tohono”, zajęcia grupowe w zależności od wieku uczestników – rytmika, warsztaty taneczne z grupą „Afrodance”, warsztaty ceramiczne i plastyczne. Dla wszystkich prezenty oraz spektakl „Królowa śniegu” w wykonaniu Teatru Tańca „Flex”. Reżyseria Karol Urbański, choreografia Beata Urbańska.
Impreza udała się nadzwyczaj dzięki ogromnemu zangażowaniu pracowników „Dorożkarni” i jej dyrektora Anny Michalak. Na Mikołajki przyjechało 46 dzieci. Autokaru użyczyła firma „Mazurkas Travel”. (12. 2008)  Więcej o „Dorożkarni”: http://www.dorozkarnia.pl/

“Lato dzieciom” 

Całodzienny piknik w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym PAP nad Zalewem Zegrzyńskim dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gołtczyźnie k. Ciechanowa. W programie m. in. zabawy na świeżym powietrzu dostosowane do wieku dzieci. Dla młodszych zajęcia ruchowe, dla starszych nauka jazdy na quadach. Dla wszystkich wycieczki szybką motorówką po wodach zalewu, koncert zespołu muzycznego. W pikniku wzięło udział około 80 osób. (05.2007)

Opieka nad rodzinami zastępczymi w Łomży i okolicach(od 2003)

Wyposażanie rodzin zastępczych w sprzęt agd, ubrania, żywność.

 

 

 

 

 

 

Porozumienie  z Zespołem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Łomży 

Wieloletnia współpraca z zespołem placówek w Łomży rozpoczęła się od opracowania „Programu Przekształcenia Domu Dziecka w Łomży”, który został zaakceptowany i dofinansowany również przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Głównym celem tego programu była poprawa standardów wychowania i opieki oraz usług opiekuńczo- wychowawczych świadczonych w placówce.
W rezultacie, przy znacznym wsparciu rzeczowym Lions Club Warszawa Centrum, w budynku głównym domu dziecka zostały wydzielone i kompletnie wyposażone niezależne mieszkania dla usamodzielniających się wychowanków. Po lewej prezydent LC Warszawa Centrum Bronisław Janicki (2003)