Historia klubu (pierwsze lata)

1981 – pierwszy kontakt późniejszego Liona Barbary Janickiej z Lionami z Francji i       Niemiec, którzy pod wodzą Liona R. Stuckena  przyjechali w stanie wojennym do Polski z paczkami żywnościowymi.

1989- wizyta w Polsce R. Stuckena z misją utworzenia w Warszawie klubu Lions.

 1989, 21 kwietnia – charter LC Warszawa Centrum  w hotelu “Europejskim” w Warszawie. Uczestnicy charteru m.in.: Barbara Janicka, Edward Kierski, Bronisław Janicki, Grażyna Hase, Jerzy Woy-Wojciechowski, Zbigniew Unger. Prezydentem klubu zostaje prof. Jerzy Kurnal (drugi z lewej). Klubem wprowadzającym do światowej rodziny Lwów jest Lions Club Choisx le Roj (Francja).

1989, 14 września – rejestracja klubu w centrali LCI w Oak Brook

1989 – pierwsza akcja charytatywna LC Warszawa Centrum – transport żywności dla Polonii wileńskiej. (Inicjator Bronisław Janicki)

1990 – spotkanie w Paryżu z członkami  Lions Club Choisx le Roj. Po lewej Bronisław Janicki, na prawo – Jerzy Kurnal.

 

 

1990 – początki patronatu nad warszawskim klubem Leo (Jerzy Kurnal).

1990 – wyjazd pierwszej grupy młodzieży na obozy międzynarodowe organizowane przez LCI. (Inicjatywa Jerzego Kurnala)

1990 – pierwszy patronat nad instytucją- opieka nad Domem Lekarza Seniora w Warszawie. (Inicjatywa Jerzego Woya- Wojciechowskiego i Kazimierza Pazgana) Czytaj:

1991 – pierwszy patronat nad domem dziecka – domem “Dzieci Warszawy” (Inicjatywa Zbigniewa Ungera, na  fot.)

 

 

1992 – początki współpracy z klubem Lions na Sycylii (Jerzy Kurnal).

1993 – porozumienie o współpracy Domu Lekarza Seniora w Warszawie i Domu Aktora w Skolimowie  podjęte z inicjatywy i pod patronatem LC Warszawa Centrum (Jerzy Woy-Wojciechowski).

Uczestnicy podpisania porozumienia :Edward Kierski – prezydent Lions Club Warszawa Centrum, Marek Balicki – wiceminister zdrowia, Andrzej Łapicki – prezes ZASP, Jerzy Woy-Wojciechowski – prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, członek LC Warszawa Centrum

 

1993, kwiecień – wydanie pierwszego numeru “The Lion In Poland” (twórca i redaktor naczelny pisma w latach 1993 – 1998 Mieczysław Szczepański).

 

 

Na fotografiach okładka pierwszego numeru czasopisma oraz list gratulacyjny, który z tej okazji przesłał światowy wiceprezydent Lions Clubs International Giuseppe Grimaldi na ręce prezydenta Lions Club Warszawa Centrum Edwarda Kierskiego.

O założeniach programowych pisma czytaj  więcej:

W 1998 roku  tytuł „The Lion in Poland” został przekazany  polskiemu okręgowi Lions Club International, który został wtedy zorganizowany w sposób umożliwiający wydawanie pisma środowiska Lions.  (Utworzenie stałej siedziby stowarzyszenia w Poznaniu i funkcji dyrektora Biura Gubernatora Okręgu).  W 2007 roku czasopismo zmieniło tytuł na „Polski Lion”.  Z archiwalnymi egzemplarzami czasopisma (pod obydwoma tytułami) można zapoznać się na stronie  http://lions.org.pl/artykuly-ogolna/1993-polski-lion-archiwum

    O pierwszych latach klubu czytaj więcej w numerze „The Lion in Poland” z lipca 1997 r.