Zarząd

Prezydent –  Domenico di Bisceglie
I wiceprezydent – Jacek Mackiewicz
II wiceprezydent – Francesco Montefusco
Sekretarz – Marzena Dobrowolska
Skarbnik – Bożena Kiełczewska