Strona główna
Cele Lions
O Klubie
Zarząd Klubu
Członkowie Klubu
Działalność Klubu
Galeria zdjęć
Kontakt

Działalność klubu

Pierwszy w Szczecinie

Lions Club ma swoje początki w Wielkiej Brytanii. Z ideą lionizmu zapoznał się tam Zygmunt Meyer, prowadząc badania do habilitacji oraz zajęcia z angielskimi studentami. Zamiar stworzenia klubu w Szczecinie poparł Tadeusz Kulczycki, ówczesny Gubernator Dystryktu 121 Polska. Przygotowania zbiegły się z wizytami w Thisted. Doświadczenia tego duńskiego miasta zainspirowały budowę ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach.
- Poznałem Thisted znakomitych fachowców, którzy okazali się wspaniałymi ludźmi, filarami tamtejszego Lions Club, wspomina Zygmunt Meyer. Pomagali mi zwłaszcza Jens Roesgaard i Toft Hansen.

W marcu 1994 r. Zygmunt Meyer zwrócił się do grupy przyjaciół i znajomych - naukowców, inżynierów, lekarzy, dziennikarzy, biznesmenów - z propozycją zorganizowania klubu. Miesiąc później powołali oni zarząd w składzie: Zygmunt Meyer - prezydent, Krzysztof Matlak - sekretarz i Zbigniew Lis - skarbnik. Klubowe spotkania odbywały się raz w miesiącu. Służyły poznawaniu obszarów zawodowej działalności poszczególnych członków klubu, towarzyskiej integracji, a nade wszystko wspólnemu określeniu sposobów urzeczywistniania głównego hasła lionizmu: "We serve" - służymy".
Pierwsze charytatywne działania związane były z różnorodnymi formami pomocy w przeprowadzeniu kapitalnego remontu budynku na Golęcinie i przystosowaniu go do spełniania funkcji domu pomocy nieuleczalnie chorym.

13 maja 1995 r. - Charter Lions Club Magnolia

Z udziałem licznej delegacji Lions Club Thisted - Klubu "Matki", Gubernatora Dysrtyktu 121 Polska Jacka Dehnela, wojewody szczecińskiego Marka Tałasiewicza i prezydenta Szczecina Bartłomieja Sochańskiego, w Zamku Książąt Pomorskich odbył się charter klubu.- Jest dla mnie ogromnym zaszczytem przyjęcie w imieniu naszego klubu Lwów dokumentu charteru, czyli Edyktu Założycielskiego. Wyrażam głęboką wdzięczność klubowi z Thisted, iż mogliśmy stać się oficjalnie członkami wielkiej rodzimy Międzynarodowego Stowarzyszenia Lions, mówił prezydent LC Magnolia Z. Meyer. Będziemy się starać zbliżać nasze miasto do Europy razem z innymi ludźmi dobrej woli. Stanowiąc grupę wrażliwych na ludzka niedolę i aktywnych osób, mamy nadzieje udowodnić, iż hasło lionizmu "We serve" będzie prawdziwe także do klubu Lwów Magnolia w Szczecinie.

27 Lwów złożyło ślubowanie i podpis na Edykcie Założycielskim. Członków klubu łączą więzy koleżeństwa, przyjaźni, wzajemnej życzliwości i zrozumienia. Klub stanowi otwarte forum swobodnej i wszechstronnej dyskusji, przy zachowaniu całkowitej neutralności wobec kwestii politycznych i religijnych. W 1997 r. klub został zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w Szczecinie jako stowarzyszenia. W roku 2005 Stowarzyszenie Lions Club Magnolia złożyło wniosek o uzyskanie statusu instytucji pożytku publicznego.

We serve - Służymy

Obok pomocy w stworzeniu Hospicjum Stacjonarnego LC Magnolia doraźnie pomagał wychowankom domów dziecka w Szczecinie Zdrojach, Tanowie i w Policach. Dla Szpitala Dziecięcego przy ul. Wojciecha LC Magnolia skutecznie zainicjowali zbieranie środków na zakup laparoskopu z torem wizyjnym. Pomogli w tym Rotary Club i LC Police.

Nie mogąc wspierać wszystkich potrzebujących, w wyborze działań charytatywnych członkowie klubu kierują się poczuciem realizmu. Stałą opieką LC Magnolia objął Dom Rodzinny prowadzony przez Elżbietę i Tadeusza Peplińskich. Pomoc oznacza remonty dachu, pomieszczeń sanitarnych, zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe, umożliwienie dzieciom wyjazdów na zimowiska, letnie obozy i kolonie, korepetycje, wyposażenie w sprzęt komputerowy. Formą spełniania dziecięcych marzeń są corocznie mikołajowo-zajączkowe inspiracje.

Członkowie klubu zainicjowali program pomocy słabowidzącym i niewidomym "Słońce Dzieciom". Analiza zgłoszeń rodziców i badań medycznych złożyła się na katalog indywidualnych potrzeb ponad stu dzieci. Powstało Stowarzyszenie "Słonce Dzieciom". Klub i Stowarzyszenie zapraszały zorganizowali imprezy karnawałowe i z okazji Dnia Dziecka.

Z inicjatywy i z pomocą LC Magnolia powstaje w Książnicy Pomorskiej specjalna pracownia, wyposażona w nowoczesny sprzęt elektroniczny, umożliwiający korzystanie ze zbiorów bibliotecznych przez niewidome i słabowidzące dzieci i młodzież a także dorosłych. Działania te wspiera współpracujący z LC Magnolia LC Pariser Platz z Berlina.

Władze klubu

Stanowią je: walne zebranie i wybierani raz w roku: 5 - 7 osobowy zarząd, komisja rewizyjna i sąd koleżeński. Prezydentami LC Magnolia byli: Zygmunt Meyer, Stanisław Flejterski, Zbigniew Lis, Tomasz Szczygielski, Waldemar Sutryk, Jacek Ławicki, Lech Pieczyński, Ryszard Coufal, Andrzej Kreft, Piotr Kosicki, Franciszek Makarewicz, Benedykt Szokalski. W kadencji 2007/2008 funkcję tą pełni Paweł Szlarb.

Rodzina się powiększa

Lions Club Magnolia stał się klubem "Matką" dla żeńskiego klubu "Jantar" w Szczecinie, klubów w Barlinku i Gryfinie oraz młodzieżowego klubu Leo.

Komputer dla niewidomych dzieci

Lions Club Magnolia, przy udziale Leo Clubu zakupiło do Książnicy Pomorskiej sprzęt umożliwiający niewidomym dzieciom korzystanie z Internetu.


© Lions Club Szczecin "Magnolia"
Organizacja Pozytku Publicznego
Nr KRS: 0000225411
Nr konta: Bank PEKAO SA 94 1240 6667 1111 0010 2621 1698