Strona główna
Cele Lions
O Klubie
Zarząd Klubu
Członkowie Klubu
Działalność Klubu
Galeria zdjęć
Kontakt

Cele Lions

BUDZIĆ I PODSYCAĆ ducha porozumienia pomiędzy narodami świata

PROMOWAĆ zasady dobrego rządzenia i obywatelstwa, jak również etyki działalności gospodarczej, publicznej i w życiu prywatnym

UCZESTNICZYĆ aktywnie w procesie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dbać o jego moralny i kulturalny

UMACNIAĆ więzi przyjaźni, koleżeństwa i wzajemnego zrozumienia tak wewnątrz klubu jak i wobec innych członków społeczności

ZAPEWNIĆ forum dla otwartej dyskusji o wszystkich sprawach nurtujących społeczność z wyłączeniem jednak polityki partyjnej czy zagadnień ideologicznych

http://www.lionnet.com

ZACHĘCAĆ ludzi dobrej woli do służby społeczności w tym zwłaszcza ludziom pokrzywdzonym prze los.

 
© Lions Club Szczecin "Magnolia"
Organizacja Pozytku Publicznego
Nr KRS: 0000225411
Nr konta: Bank PEKAO SA 94 1240 6667 1111 0010 2621 1698