Amberki dla Hospicjum w Sopocie

W ostatnich dniach lutego 2022 r. Lions Club Gdańsk Amber wsparł Dom Hospicyjny w Sopocie zestawem środków pielęgnacyjnych dla podopiecznych Ośrodka.
Początek strony