Przekazanie władzy we Wrocławiu - 10.07.2020 r.

Część I. Zostały odczytane przez Halinkę Podbielską wyznawane przez Lionów wartości zapisane w Kodeksie Etycznym. Nastrój był podniosły.
Pani Prezydent Jolanta Gołuchowska złożyła wyrazy wdzięczności wszystkim za pracę w poprzednim roku swojej kadencji. Podziękowaniom towarzyszyły piękne róże oraz przeuroczy upominek. Specjalne podziękowania zostały przekazane dla Małgosi Stanisławskiej-Kurian. Za swój wkład dla ruchu lioneskiego została uhonorowana złotą odznaką. Odznakę wręczyła i odczytała list dziękczynny od Lions Clubs International Halinka Podbielska. Zrobiła to doskonale. I znowu towarzyszyło temu silne poruszenie...

Początek strony