Jeśli jesteś w Polsce, nie znajdziesz bardziej wiarygodnego bukmachera niż bukmacher Mostbet. Wystarczy przeczytać opinie na temat firmy Mostbet, aby się o tym przekonać. Tutaj znajdziesz najkorzystniejsze kursy na wszystkie rodzaje sportów i wydarzeń, a także szeroki wybór różnych zakładów, darmowych zakładów, darmowych spinów i szybkich wypłat. Aby gra była zawsze pod ręką, stworzyliśmy dla Ciebie wygodną aplikację mobilną!
Koleżanki i Koledzy Lioni

Relacja z działań moich jako Koordynatora Okręgu ds. projekt WZROK NASZYCH DZIECI (WND)
 • 13.10.2017 r. – na posiedzeniu Gabinetu Gubernatora w Będlewie postawiłem wniosek o wystąpienie o grantd do LCIF na zakup 6 urządzeń Welch Allyn VS100S-2 (Spot Vision Screener EU) do badania przesiewowego wzroku.
 • 13.10.2017 r. - na posiedzeniu Gabinetu Gubernatora w Będlewie zaproponowałem siebie na Koordynatora – próbowałem namówić kilka osób, ale nikt nie chciał się podjąć, więc – zgodnie z zasadą – masz pomysł, to go realizuj.
 • 14.10.2019 r. – przyjęto na konwencji uchwałę, popierającą wcześniejszą uchwałę gabinetu.
 • 14.10.2017 r. do 8.02.2018 r. – negocjowałem z przedstawicielami na Europę firmy Welch Allyn cenę zakupu urządzenia. Miedzy innymi spotkałem się w Dsseldorfie na tragach medycznych z wysokim funkcjonariuszem firmy, która wykupiła Welch Allyn. Cena oficjalna sprzedaży na Europę z pełnym pakietem wynosi 9 200 RUR netto. Otrzymaliśmy cenę USD 6 950 brutto.
 • 14.10.2017 r. do 8.02.2018 r. – kwota wystąpienia o grant do LCIF wynosiła USD 20 850. Należało zebrać minimum 50% kwoty grantu, aby był spełniony warunek LCIF wystąpienia o grant. Niezbędna kwotę udało się zebrać. Projekt WND stał się pierwszym ogólnopolskim wspólnym projektem polskich Lionów. Zgodnie z zaproponowanym regulaminem, aby uniknąć stawiania członków i klubów w niekomfortowej sytuacji tłumaczenia się, że w danej chwili mają inne priorytety i nie czynić niepotrzebnego „konkursu piękności" zrezygnowano z podawania informacji komukolwiek o wpłatach na WND. Chcę zaznaczyć, że osobistym zaangażowaniem i staraniem PDG Marii Sterczewskiej i PDG Pawła Cieślińskiego otrzymaliśmy istotne wsparcie projektu WND od Okręgu 105 Anglia (około 2 tys. funtów) oraz Okręgów 111NB i 111 OM z Niemiec (7 tys. EUR).
 • 2.01.2018 r. do 7.02.2018 r. – w tym okresie przygotowałem wniosek wystąpienia o grant i dokonałem zbioru stosownych dokumentów.
 • 8.02.2018 r. – wysłałem wniosek do LCIF.
 • 17.05.2018 r. – PDG Maria Sterczewska otrzymała oficjalne pisemne potwierdzenie z LCIF przyznania grantu.
 • 20.06.2018 r. - dokonano wymiany środków otrzymanego grantu na PLN.
 • 29.06.2016 r. - otrzymaliśmy fakturę na 6 urządzeń na kwotę 155 958,05. Wcześniej za pełną kwotę zostało zakupione urządzenie przez LC Gdańsk Gedania za wynegocjowana wcześniej kwotę USD 6 950.
 • 1.07.2018 r. do 1.10.2018 r. – zostały przygotowane dokumenty przekazania sprzętu. Przekazanie sprzętu odbyło się podczas szkoleń zorganizowanych odpowiednio: dla Warszawy i Lidzbarka w Warszawie; dla Szczecinka i Barlinka oraz Poznania w Poznaniu; dla Legnicy i Wrocławia we Wrocławiu. Dodatkowo z zebranych pieniędzy zostały zakupione laptopy i drukarki laserowe do druku wyników oraz został przygotowany specjalny papier z przygotowaną treścią na rewersie, informującą o projekcie WND etc. do wydruku wyników.
 • 15.09.2018 r. do 12.10.2018 r. - przygotowywałem rozliczenie grantu do LCIF.
 • 12.10.2018. r. – złożyłem na Gabinecie Gubernatora dokumenty z rozliczeniem grantu. Rozliczenie zostało przyjęte.
 • 18.10.2018 r. – wysłałem rozliczenie grantu do LCIF z 18–toma załącznikami. Rozliczenie zostało przez LCIF przyjęte.
Przypomnę, że w ramach projektu WND zakupiono 7 urządzeń Welch Allyn. Urządzenia  zostały rozdysponowane następującym klubom Lions Club:
· Gdańsk Gedania
· Barlinek – Szczecinek
· Legnica
· Lidzbark Olsztyn
· Poznań Concordia
· Warszawa
· Wrocław
 
Jedno urządzenie zostało zakupione za pieniądze przekazane przez dwa okręgi z Niemiec: D111OM i D111NB.
W ramach projektu przyjęto wskazanie na badanie wad wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
W Gdańsku i Wrocławiu dodatkowo podjęto działania badań w domach dziecka i ośrodkach dla dzieci upośledzonych. Podczas badań w ośrodkach okazało się, że jest to praktycznie jedyna dostępna metoda dokonania badań wad wzroku u tych dzieci. U ponad 30% dzieci stwierdzono wadę wzroku. Okazało się, że niezdiagnozowana wada była bardzo często przyczyną nerwowości i nieprzewidywalnych zachowań, które wcześniej diagnozowano inaczej. W Polsce są to praktycznie pierwsze badania przesiewowe wad wzroku u dzieci.
 
Cele ogólne programu:
· Pomoc i wsparcie lokalnych społeczności w edukacji problemów u dzieci wynikających z braku lub zaniechania badań wad wzroku.
· Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z wadami wzroku.
· Wyrównanie szans w komunikacji z otoczeniem poprzez wczesna diagnozę wady wzroku i podjecie leczenia.
· Eliminacja negatywnego wpływu wad wzroku na prawidłowy rozwój intelektualny dzieci.
· Edukacja środowiska nauczycieli w zakresie problemów dzieci wynikających z braku możliwości diagnostyki wzroku.
 
Cele szczegółowe programu:
·  Badania - zakupionymi przez nas urządzeniami Welch Allyn - przesiewowe wad wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym umożliwiają bardzo dokładne wskazanie takich dolegliwości jak:
o  Miopia(krótkowzroczność).
o  Hiperopia (nadwzroczność).
o  Astygmatyzm(zamglonyobraz).
o  Anisometropia(różnowzroczność).
o  Strabizm(zez).
o  Anizocoria (nierówność źrenic).
 
Wykonano w Okręgu ponad 16 000 badań w szkołach podstawowych, przedszkolach, żłobkach, domach dziecka i ośrodkach z dziećmi z określonym niedorozwojem. Zdiagnozowano kilka procent istotnych wad wzroku. Badania zostały przekazane poprzez opiekunów rodzicom i opiekunom prawnym.
 
Ireneusz Maj
LC Wrocław m2m
I Wicegubernator Okręgu 121 Polska


 
Poniżej – dla ilustracji zaangażowania naszych członków - kilka relacji klubów – na żywo - o wykonywanych badaniach:
 
LC LIDZBARK WARMIŃSKI KRASICKI – LC OLSZTYN (2019.04.01) 

Lidzbark Warmiński: W październiku 2018 roku, po niemal rocznych staraniach, weszliśmy w posiadanie najwyższej światowej klasy skanera do przesiewowego badania wzroku. Realizując wytyczne programu Lions Clubs International „Wzrok naszych dzieci" przeprowadziliśmy na terenie Powiatu Lidzbarskiego około 3200 badań. Byliśmy w szkołach, w przedszkolach, domu dziecka i w ośrodku opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W trakcie naszych badań wskazaliśmy wiele przypadków dzieci, których rodzice nie byli świadomi problemów ze wzrokiem swoich podopiecznych. Każde badanie zakończone było wydrukiem wszystkich mierzonych przez skaner parametrów. Wydruki zostały przekazane badanym poprzez zarządzających placówkami, w których prowadzaliśmy badania,. Mamy nadzieję, że szczególnie te ze wskazaniem do dalszego pełnego badania wzroku dzieci będą przez prawnych opiekunów potraktowane z powagą.

W ślad za badaniami deklarujemy chęć i możliwość pomocy finansowej opiekunom, których trudna sytuacja mogłaby utrudnić dostęp do lekarza okulisty i ewentualnego zakupu okularów dla dziecka.W kwietniu 2016 roku z inicjatywy ludzi dobrej woli powstał w Lidzbarku Warmińskim Lions Club Krasicki. Lions Club Lidzbark Warmiński Krasicki jest częścią największej światowej organizacji charytatywnej Lions Clubs International z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.        Zgodnie z założeniami i zapisami statutowymi od początku włączyliśmy się w pomoc najbardziej potrzebującym, mieszkańcom naszego miasta i gminy. Wspieramy również inne stowarzyszenia walczące o zdrowie swoich podopiecznych w całej Polsce. Nie pozostajemy także obojętni na los poszkodowanych w kataklizmach światowych. W październiku 2018 roku, po niemal rocznych staraniach, weszliśmy w posiadanie najwyższej światowej klasy skanera do przesiewowego badania wzroku. Realizując wytyczne programu Lions Clubs International „Wzrok naszych dzieci" przeprowadziliśmy na terenie Powiatu Lidzbarskiego około 3200 badań. Byliśmy w szkołach, w przedszkolach, domu dziecka i w ośrodku opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W trakcie naszych badań wskazaliśmy wiele przypadków dzieci, których rodzice nie byli świadomi problemów ze wzrokiem swoich podopiecznych. Każde badanie zakończone było wydrukiem wszystkich mierzonych przez skaner parametrów. Wydruki zostały przekazane badanym poprzez zarządzających placówkami, w których prowadzaliśmy badania. Mamy nadzieję, że szczególnie te ze wskazaniem do dalszego pełnego badania wzroku dzieci będą przez prawnych opiekunów potraktowane z powagą. W ślad za badaniami deklarujemy chęć i możliwość pomocy finansowej opiekunom, których trudna sytuacja mogłaby utrudnić dostęp do lekarza okulisty i ewentualnego zakupu okularów dla dziecka.


LC POZNAŃ CONCORDIA (2019.04.02)
 
Najgorsze co możesz zrobić, to nic.
Terry Pratchett
 
Widzieć więcej, widzieć ostrzej, dostrzegać...

Każdy dzień otwiera człowiekowi drzwi do spotkania ze światem, drugim człowiekiem, sobą samym. Wyostrzone zmysły, także te wewnętrzne – wrażliwość, uważność na innych i dostrzeganie tego, co pozornie niewidzialne definiują nas samych i nadają życiu kierunek. Mają moc zmieniania rzeczywistości i jeśli wynikają z naszych wewnętrznych przekonań, mobilizują do działania. Aby działać skutecznie należy rozpocząć od alfabetu – podjąć wysiłek wyjścia ze sfery komfortu i zestawienia się z tym, co nowe, co stawia przed koniecznością rezygnacji ze swojej wygody po to, by być dla drugiego człowieka. Zakup urządzeniaSpot Vison Screener przezLions Club Concordia dał możliwość uczniom Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Gaudium et Studium z Poznania uczestnictwa w projekcie „Wzrok naszych dzieci" i sprawdzenia, czy są na to gotowi. Zaproszenie przyjęło 30. uczniów, którzy pod okiem nauczycieli, dyskretnie czuwających nad przeprowadzanymi badaniami, sami uczyli się widzieć więcej i dostrzegać wartość dawania. Od listopada 2018 r. w sposób cykliczny, w czwartki i piątki przeprowadzają przesiewowe badania wzroku w przedszkolach i szkołach na terenie Poznania.

Idea wolontariatu jest dla uczniów Gaudium et Studium codziennością – już w wieku 7 lat, korzystając z niezakurzonej jeszcze wrażliwości, podejmują działania najpierw na rzecz porzuconych zwierząt, później rówieśników pozbawionych tego, co wydaje się oczywistym prawem każdego dziecka. Projekt „Wzrok naszych dzieci" otworzył oczy na to, że bycie dla innych to realne podzielenie się czasem, przekraczanie siebie i pewnego rodzaju sprawdzian, czy potrafię być dla młodszego zwykle kolegi, spowodować, by zaufał, pomóc mu pokonać nieśmiałość, cierpliwie odpowiadać na pytania dociekliwych... Projekt wkrótce stał się wyróżnieniem – nie tylko przez to, że ubrani w białe fartuchy uczniowie są postrzegani przez kolegów jak studenci Akademii Medycznej, ale także, dlatego, że to swoisty egzamin z bycia odpowiedzialnym, z umiejętności porozumiewania się, z pewnego rodzaju dorosłości, która nie pozwala na „już mi się znudziło", tylko mobilizuje do końca, bo każdy „pacjent" zasługuje na taką samą uwagę. I dzieją się rzeczy niezwykłe – pomiędzy gimnazjalistami i przedszkolakami rodzą się relacje, przywołujące skojarzenie z relacją ze starszym bratem, przy którym znika strach, bo albo rozśmieszy, albo opowie historyjkę ze swojego życia, albo cierpliwie wytłumaczy, że zaraz zobaczę fotografię, inną niż ta z wakacji, ale będę umiał wyjaśnić rodzicom, co oznaczają te wszystkie wykresy i cyferki. I okazuje się, że to nie tylko ważny projekt profilaktyczny umożliwiający zdiagnozowanie wad wzroku, to również wyjątkowy projekt społeczno-wychowawczy, podczas którego dzieci uczą się empatii, wyostrzają swoją wrażliwość na innych, odkrywają przyjemność obdarowywania i pomocy rówieśnikom.

Do tej pory w ramach projektu przebadanych zostało blisko 1300 dzieci, z czego u 235 dzieci urządzenie wykazało wady, a tym samym konieczność wizyty w gabinecie okulistycznym. Badania zostały przeprowadzone w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej nr 1, Szkole Podstawowej nr 40, Szkole Podstawowej nr 46, Szkole Gaudium et Studium, Przedszkolu Estetycznym i Przedszkolu Educandi. Po badaniach otrzymaliśmy wiele podziękowań, nie tylko od szkół, ale również od pojedynczych rodziców, którzy dopiero po badaniu przesiewowym, udali się z dzieckiem do okulisty. Z analizy naszej dokumentacji wynika, że 81% wyników badań wykonanych przez urządzenie Spot Vison Screener jest prawidłowych tzn. dokładnie ten sam wynik wykazuje badanie przesiewowe oraz badanie lekarskie w gabinecie okulistycznym.

W maju po egzaminach gimnazjalnych i egzaminach ósmoklasistów, uczniowie i nauczyciele wznawiają akcję „Wzrok naszych dzieci" w kolejnych szkołach. Uczniowie są przekonani, że jeszcze w tym roku szkolnym liczba przebadanych przekroczy 2000 uczniów, mają marzenie, aby w przyszłym roku zaoferować swoją pomoc przynajmniej 4000 kolegom i koleżankom z miasta i okolic. Jesteśmy przekonani, że dzięki niezwykłemu zaangażowaniu młodzieży i nauczycieli będziemy kontynuować naszą akcję, aby z każdym tygodniem pomagać i ratować wzrok coraz większej liczby dzieci.

Chcemy widzieć i uczyć innych jak patrzeć, by dostrzegać. Projekt „Wzrok naszych dzieci" nabiera więc podwójnego znaczenia – przez pomoc w diagnozowaniu wad wzroku, możemy ćwiczyć nasz wewnętrzny zmysł widzenia drugiego człowieka i podejmowania decyzji, by nic-nierobienie zamienić w działanie na jego rzecz.


LC GDAŃSK GEDANIA (2019.04.03):

Lions Club Gdańsk Gedania w ramach ogólnopolskiego projektu „Wzrok naszych Dzieci" prowadzi badania screeningowe wzroku. Badanie zostało przeprowadzone aparatem pomiarowym Spot Vision Screener, które w kilka sekund umożliwia wykazanie takich dolegliwości, jak miopia  (krótkowzroczność), hiperopia (nadwzroczność), astygmatyzm (zamglony obraz), anisometropia (różnowzroczność), strabizm (zez) ,anizocoria (nierówność źrenic).

Dzięki mobilności aparatu Klub skupia się przede wszystkim na badaniach dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, która nie ma możliwości poddania się badaniom w stacjonarnych zakładach okulistycznych. Często, brak dostępu do odpowiednich badań okulistycznych jak również trudności w przebadaniu chorych dzieci przy użyciu standardowej metody kończą się niewłaściwym zdiagnozowaniem pacjenta.

Przesiewowe  badania wzroku zostały przeprowadzone w następujących placówkach:
1. Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczo im. Janusza Korczaka w Gdańsku 80 -307 ul. Abrahama 56
2. Placówkach PSONI w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej,
3. ZKPiG nr 37 w Gdańsku przy ul. Piastowskiej,
4. Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem przy ul. Dąbrowszczaków w Gdańsku,
5. Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej
6. Zespole szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie przy ul. K. Wielkiego.
 
Badaniu zostało poddanych ok. 420 osób, tymdzieci, ich rodzice i opiekunowie oraz pracownicy placówek, Przebadano tylko te dzieci, których rodzice wyrazili na piśmie zgodę na wykonanie przesiewowych badań wzroku u  ich dzieci.
Zostało stwierdzonych 205 przypadków do dalszej konsultacji do lekarza okulisty. Wydrukowane wyniki przekazane zostały dyrektorom placówek.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
wiktor-jędrzejak-lc-kalisz-calisia
Z wielkim bólem przekazujemy Państwu bardzo smutną informację. ZMARŁ WIKTOR JERZY JĘDRZEJAK. Odszedł wybitny kaliski malarz i człowiek wielkiego serca. Odszedł nasz Przyjaciel. Był współtwórcą naszego Klubu i wielokrotnie jego prezydentem. Myślami jesteśmy z pogrążoną w cierpieniu żoną Elżbietą i całą rodziną artysty. Przyjaciele z LC Kalisz Calisia
trzesienie-ziemi-w-japonii-2024
Kilka dni temu potężne trzęsienie ziemi nawiedziło zachodnią Japonię: zawaliło się wiele budynków, wybuchły pożary, a dla pobliskich regionów wydano ostrzeżenia o tsunami.Trzęsienie miało siłę 7,6 w skali Richtera. Zginęło ponad 200 osób, wielu ludzi uważa się za zaginionych. Prawie 100 000 mieszkańców musiało się ewakuować z zagrożonych terenów – zagrożenie tsunami, dziesiątki tysięcy domów bez prądu i wody. Kiedy nadchodzi katastrofa,...
klęski-żywiołowe-nie-znają-granic
Klęski żywiołowe nie znają granic. Nie liczą się z czasem. Nie wybierają "dogodnych" miejsc. Pojawiają się nagle i zawsze niespodziewanie. Rzadko kto jest przygotowany na zniszczenia, jakie powodują.  W ostatnim czasie na całym świecie doszło do okrutnie dotkliwych klęsk żywiołowych, w tym: niszczycielskie pożary w Stanach Zjednoczonych, Grecji i Tunezji katastrofalne powódzie w Bangladeszu, Kolumbii, Indiach, Japonii, Korei, Słowenii i Stanach...
Początek strony