LC Warszawa Arka – Darczyńcą Roku Łochów - 11.11.2022 r.

Kapituła Medalu Heleny i Ignacego Paderewskich uhonorowała nasz Klub medalem w kategorii DARCZYŃCA ROKU.
W laudacji zostały wymienione nasze działania na rzecz społeczności gminy Łochów – zarówno te, w które angażujemy się od lat, jak i te ostatnie- na rzecz uchodźców z Ukrainy...

Początek strony