Przekazanie prezydentury w Klubie - 30.06.2022 r.

Jak co roku w naszym Klubie, w czerwcu spotkałyśmy się na uroczystym przekazaniu zadań i obowiązków Prezydenta – Pela Żejmo przekazała je Krysi Araszkiewicz, która przez kolejny rok będzie dbać o realizację naszych planów i sterować naszym Jantarowym Klubem
wraz z Zarządem w składzie: Basia Marciniak-Marecka jako I Wiceprezydent, Grażyna Dąbrowska – II Wiceprezydent, Ada Zalewska – Skarbnik, Magda Piasecka – Sekretarz i Pela Żejmo jako Past Prezydent.
Spotkanie odbyło się w kameralnej atmosferze w winiarni Filia, na szczecińskim Pogodnie. Uroczystość otworzyła jako Mistrzyni Ceremonii Zosia Daleszyńska, a po formalnej części nadeszła chwila bardzo wzruszająca...

Początek strony