„Życzenia za uśmiech - kartka dla Seniora”- podsumowanie akcji

W grudniu 2021 roku Lions Club LC Szczecin Gryf po raz pierwszy zorganizował akcję „Życzenia za uśmiech - kartka dla Seniora”, którą zrealizowaliśmy w okresie adwentowym dla  Seniorów Szczecina i okolic. Nasze zaproszenie do włączenia się w tę inicjatywę spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Przerosło nasze przewidywania i niesamowicie pozytywnie nas zaskoczyło! To niesamowite i wspaniałe jak żywa jest wrażliwość, szczególnie najmłodszych, w naszym społeczeństwie – bardzo za to dziękujemy!
Celem naszego projektu była chęć podarowania Seniorom z różnych placówek Szczecina i okolic odrobiny radości na nadchodzące święta Bożego Narodzenia, a jednocześnie pragnęliśmy uwrażliwić najmłodszych członków społeczeństwa – dzieci (angażując ich w nasz projekt ) - na samotność osób starszych.
Udało się to znakomicie, dzięki niesamowitej, pozytywnej reakcji na nasze zaproszenie do włączenia się w te działania. Odzew dzieci i ich rodziców, szkół, różnych instytucji i grup oraz osób indywidualnych przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Za to wszystkim ogromnie dziękujemy!
Seniorzy, którym przekazywaliśmy przepięknie wykonane kartki z życzeniami wraz z drobnymi słodkościami, to głównie mieszkańcy Ośrodków Seniora, Domów Opieki Społecznej oraz Dziennych Ośrodków Opieki. Naszymi beneficjentami były  w większości osoby samotne, schorowane, opuszczone i bardzo spragnione kontaktów międzyludzkich i bezpośrednich rozmów. Osoby serdeczne i życzliwe z ciekawą historią życia, które w sytuacji pandemicznej miały jeszcze bardziej utrudniony lub całkowicie uniemożliwiony kontakt z rodziną, bliskimi i znajomymi.
Te cudowne kartki z życzeniami były dla nich największą radością w okresie świątecznym - promyczkiem radości, okraszonym niejednokrotnie wielkim wzruszeniem, płynącym z odebranych słów – życzeń! Tyle radości, niesamowitych emocji, tyle wzruszeń i życzliwych słów, ile doświadczyliśmy w dniach przekazywania świątecznych kartek do instytucji - nigdy wcześniej nie przyszło nam doznać. Niejednokrotnie sami wzruszeni do łez, głęboko poruszeni  - wiele godzin przeżywaliśmy te wydarzenia, których staliśmy się inicjatorami i uczestnikami. Do dziś są one w nas nadal bardzo żywe.
W akcję „Życzenia za uśmiech - kartka dla Seniora” włączyła się niezliczona liczba uczestników z całej Polski oraz z Brukseli i okolic. Wykonane prace niejednokrotnie okazały się być małymi arcydziełami, które cieszyły i oczy i serca i pokrzepiały na duszy. Nie jesteśmy w stanie podać dokładnej liczby kartek, ale było ich wszystkich bez mała 2000!
Dzięki wsparciu Domu Polskiego w Brukseli pozyskaliśmy kartki między innymi od uczniów Szkoły Polskiej im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli, Polskiej Szkoły im. W. Szymborskiej w Leuven, Związku Harcerstwa Polskiego w Brukseli, Antwerp Kids Gosper Choir, Magabel Servise,  dzieci, studentów i absolwentów Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji raz Domu Polskiego EWSPA Bruksela. Wspaniałe prace przesłano nam również od uczniów z Polskiego Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II-go w Brukseli.
Życzenia za naszym pośrednictwem dotarły do mieszkańców i wychowanków ponad 20 Domów Seniora i instytucji opiekujących się osobami starszymi. Beneficjanci otrzymali po kilka kartek z życzeniami, tym samym mogli cieszyć się zarówno dobrymi słowami, płynącymi od dzieci z Polski jak i z zagranicy, co dodatkowo podniosło wartość (szczególnie emocjonalną) całego przedsięwzięcia. „Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi" - te słowa Jana Pawła II- go znakomicie syntezują podsumowanie akcji „Życzenia za uśmiech - kartka dla Seniora”.
Akcja była relacjonowana na fanpage’u LC Szczecin Gryf przez cały okres jej trwania. W jej trakcie zgłaszały się licznie szkoły, instytucje, osoby prywatne, pragnące włączyć się w działania. Niestety z powodu ograniczeń czasowych i pandemicznych zmuszeni byliśmy im odmawiać, zapraszając do udziału w następnej edycji (w 2022 roku).
Kochani, dziękujemy Wam serdecznie za tak optymistyczne reakcje i ochocze włączenie się w nasze przedsięwzięcie! Wasze ogromne zaangażowanie pozytywnie nas zaskoczyło! Pozwoliło nam dotrzeć do ogromnej liczby seniorów i przekazać im Wasze wspaniałe życzenia w postaci fantastycznych kartek własnoręcznie wykonanych, zaś Seniorom przeżyć minione święta Bożego Narodzenia jeszcze piękniej! Dziękujemy Wam wszystkim za ten niesamowity gest!

Grudzień '2021

Justyna Krochmal
Stowarzyszenie LC Szczecin Gryf

Początek strony