Współpraca LC Łódź Ladies z Hospicjum i UM Łodzi - 06.11.2021 r.

W dniu 6 listopada 2021 r. Stowarzyszenie Lions Club Łódź Ladies, podpisało trójstronny List Intencyjny ze Stowarzyszeniem Hospicjum Łódzkiei Urzędem Miasta Łodzi, w ramach którego strony deklarują współpracę i wsparcie w celu stworzenia przyjaznej zielonej przestrzeni /parku-ogrodu/, która będzie służyła chorym i cierpiącym, przebywającym w Hospicjum oraz odwiedzającym ich, bliskim. Inauguracją wspólnego działania było obsadzenie klombu przed Hospicjum.

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Łodzi, Zieleni Miejskiej i Ogrodu Botanicznego w Łodzi, udało się obsadzić roślinami klomb o powierzchni ok 60m2. Ponadto Członkinie LC Łódź-Ladies przygotowały ponad 200 cebul żonkili. Żonkile są symbolem nadziei oraz symbolem kampanii mającej na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym i ich rodzinom oraz uwrażliwianie społeczeństwa na chorobę i cierpienie. Swoje wsparcie dla tej idei, zadeklarowała Karolina Bielawska - Miss Polonia 2019, która razem z Członkiniami LC Łódź Ladies sadziła żonkile.
Po podpisaniu Listu Intencyjnego, Prezes Hospicjum i Wiceprezydent Miasta Łodzi , przyłączyli się do Lionek i brali udział w sadzeniu żonkili. Dziękujemy wszystkim którzy nas wsparli za życzliwość i gotowość służenia innym.

Teresa Cieślak
Charter Prezydent

        


 

Początek strony