Walne zebranie Klubu hybrydowo - 27.09.2021 r.

To był kolejny eksperyment (a właściwie rozwijanie umiejętności), który zakończył się naszym sukcesem!
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu, którego głównym celem było zatwierdzenie sprawozdań merytorycznego i finansowego oraz udzielenie absolutorium członkiniom Zarządu za działalność w kadencji 2020/2021, zorganizowałyśmy w trybie hybrydowym (to takie modne teraz słowo smiley)
9 członkiń Klubu spotkała się w poniedziałek 27 września 2021 r. w gościnnych prograch Villi Eva w Gdańsku-Wrzeszczu, a 5 Koleżanek połączyło się z nami za pomocą platformy zoom i skutecznie uczestniczyło w zebraniu...

Początek strony