Dzień dziecka w Elblągu - 1.06.2021 r.

Dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Elblągu od dawna zajmowały wiele miejsca w sercach elbląskich Lionek.
Trudności spowodowane brakiem możliwości pozyskiwania funduszy na cele charytatywne nie zniechęciły elbląskich Lionek do kontynuowania pomocy i wparcia dla tych, którzy jej potrzebują. Pandemia spowodowała, że większą część czasu dzieci spędzały w pokojach i wychodzić mogły tylko na teren placówki...

Początek strony