Niecodzienne spotkanie LC Gdańsk Neptun - 15.06.2020 r.

W poniedziałek 15 czerwca 2020 r. odbyło się w gościnnym Hotelu BONUM spotkanie członków Klubu Lions Gdańsk Neptun z bogatym programem. Było to pierwsze, w sensie fizycznym spotkanie po długim okresie kontaktów jedynie on-line.
Przewodniczył prezydent Stefan Szypulski, który był inicjatorem i głównym organizatorem dzisiejszego spotkania w którym uczestniczyło 13 członków oraz zaproszony przez Czesława Stobę kandydat na członka Klubu pan Mieczysław Ronkowski. Było to pierwsze, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, spotkanie w nowej formule Klubu mieszanego z udziałem dwóch niedawno przyjętych Pań, a mianowicie Małgorzaty Kałdonek i Barbary Stoba. Po powitaniu zebranych przez prezydenta nastąpiło uroczyste wręczenie kilku członkom Klubu wyróżnień Melvin Jones Fellow, którego w asyście prezydenta dokonał I Wicegubernator Okręgu Marian Sieńkowski. Godność tę otrzymali: Zbyszek Kałdonek, Maciek Pełczyński, Bogumił Przeździak i Barbara Stoba, a Lion Jacek Dehnel otrzymał okolicznościowy dyplom trzydziestolecia, potwierdzający fakt odbycia kadencji prezydenta Klubu oraz Gubernatora Okręgu 121 Polska. ...

 
Początek strony