Leo Gdańsk Artus w Domu im. J. Korczaka w Gdańsku

W dniu 28 kwietnia 2020 roku przedstawiciele klubu Leo przekazali przedstawicielom Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. J. Korczaka w Gdańsku środki ochrony indywidualnej. Obejmowały one maski ochronne FFP1, fartuchy ochronne, rękawice ochronne i maski wielokrotnego użytku.
To kolejna aktywność Klubu na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci przewlekle chorych. Klub Artus regularnie organizuje Mikołajki w gdańskich szpitalach, jak też w placówkach opiekuńczych oraz pracuje na rzecz pomocy dla tych dzieci.
Wizyta w „Korczaku” jest specyficzna z uwagi na to, że podopieczni to dzieci w grupie podwyższonego ryzyka, dla których niezbędna jest ich szczególna ochrona. Dlatego też Klub dostarczył w pierwszym etapie maseczki bawełniane, aby wspomóc proces separacji grup dla zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem. Te obecnie dostarczane wspomagać będą pracę personelu medycznego.
Dla klubu Artus przekazanie tych maseczek, fartuchów i rękawic to także możliwość poznania specyfiki funkcjonowania takich placówek, zapoznania się z ich pracą i szukania możliwości włączenia się w ich pracę.  To także poznanie tej przyjemności dawania innym, tak ważnym dla nas wszystkich.
Akcja Klubu Artus to także wspólna inicjatywa z macierzystym klubem Gdańsk Neptun. Oba klubyzaangażowały podobne środki, które pozyskane były w przypadku Klubu Gdansk Neptun z corocznie organizowanego uroczystego wieczoru koncertowego, a przypadku klubu Artus z loterii zorganizowanej w trakcie trwania tego koncertu. Wizyta w „Korczaku” to pozytywny przykład współpracy dwu różnych z punktu widzenia celów działania klubów, dla których ta wizyta stanowi przykład możliwości współpracy dla dowolnych grup potrzebujących w tym tak trudnym okresie pandemii.

Początek strony